Safety

At TechTribe we always put safety first. We do everything we can to help our customers protect both people and machines. A CE marking signifies that products sold in the EEA have been assessed to meet high safety, health and environmental protection requirements. Our employees certified and trained in CE marking and safety have in-depth knowledge of all relevant laws, rules and regulations, for example the Machinery Directive, the Low Voltage Directive and EMC.

Contact us

Do you have any questions about our services and products? Please do not hesitate to email or phone Peter, or simply fill in the form below and we will get back to you.

TechTribe-Peter-Christensen-BW
Peter Christensen

Senior Specialist Machinery Safety & Motion Control, CTO
peter.christensen@techtribe.se
+46 702-01 13 79

Maskinsäkerhet

Efter att vi gjort riskbedömning av utrustning påvisar vi åtgärder att utföra på gällande maskin och utrustning. När åtgärderna är genomförda, görs en ny riskbedömning för att säkerställa maskinsäkerheten – allt enligt Maskindirektivets standard och krav.

CE-märkningsstöd

Vi erbjuder stöd vid CE-märkning av maskiner och produktionsutrustningar. Vi hjälper då till att ta fram den tekniska dokumentation som gäller vid CE-märkning samt genomför elinspektion, riskbedömning samt ser över maskinsäkerheten.

Utbildningar

Efter att vi gjort riskbedömning av utrustning påvisar vi åtgärder att utföra på gällande maskin och utrustning. När åtgärderna är genomförda, görs en ny riskbedömning för att säkerställa maskinsäkerheten – allt enligt Maskindirektivets standard och krav.

Elinspektioner

På TechTribe erbjuder vi även elinspektioner i form av tredjepartsbesiktning. Dessa görs för att kontrollera att maskiner och anläggningar efterföljer Maskindirektivet och andra standardiserade krav som kan finnas, såväl internt som externt. Tredjepartsbesiktning innebär att TechTribe agerar som oberoende besiktningsman. Elinspektionen protokollförs och dokumentationen innehåller därmed uppnådda krav, eventuella avvikelser och förslag på åtgärder. Efter att maskinleverantören genomfört åtgärderna görs en ny besiktning av oss på TechTribe.