Säkerhet

Vi på TechTribe sätter säkerheten först. Vi gör allt vi kan för att hjälpa våra kunder att skydda såväl människor som maskiner. CE-märkningen är EUs hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Våra certifierade och utbildade medarbetare inom CE-märkning och säkerhet har djup kunskap om lagar, regler, och förordningar, exempelvis Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet och EMC.

CE-märkningsstöd

Vi erbjuder stöd vid CE-märkning av maskiner och produktionsutrustningar. Vi hjälper då till att ta fram den tekniska dokumentation som gäller vid CE-märkning samt genomför elinspektion, riskbedömning samt ser över maskinsäkerheten.

Riskbedömning

Utifrån Maskindirektivet genomför vi en metodisk riskbedömning på ett standardiserat sätt och utvärderar på så vis eventuella faror eller risker.

Maskinsäkerhet

Efter att vi gjort riskbedömning av utrustning påvisar vi åtgärder att utföra på gällande maskin och utrustning. När åtgärderna är genomförda, görs en ny riskbedömning för att säkerställa maskinsäkerheten – allt enligt Maskindirektivets standard och krav.

Elinspektioner

På TechTribe erbjuder vi även elinspektioner i form av tredjepartsbesiktning. Dessa görs för att kontrollera att maskiner och anläggningar efterföljer Maskindirektivet och andra standardiserade krav som kan finnas, såväl internt som externt. Tredjepartsbesiktning innebär att TechTribe agerar som oberoende besiktningsman. Elinspektionen protokollförs och dokumentationen innehåller därmed uppnådda krav, eventuella avvikelser och förslag på åtgärder. Efter att maskinleverantören genomfört åtgärderna görs en ny besiktning av oss på TechTribe.