Digitalisation

Digitalisation is transforming the technology landscape. We use digital solutions on a daily basis. 

We have split our range into two sections:

  • Connected systems
  • Production follow-up

 

You can read more about these sections below.

Connected systems

We currently use Secomea’s solutions for connected systems, but also have extensive knowledge of other solutions. Using connected systems reduces downtime by allowing us to troubleshoot at short notice.

We will publish more information here shortly!

Production follow-up

We offer several different solutions for production follow-up at our customers. These range from simple, small systems to large, complete solutions. We use both proprietary and ready-made systems.

We will publish more information here shortly!

Produkter

Emulate3D-produkterna är effektiva tekniska verktyg för design, layoutarbete, förbättringar och implementering av automationsflöden. Emulate3D-tekniken sparar tid och pengar vid framtagning av högkvalitativa presentationer, att genomföra riktiga operativa analyser och i skapandet av robusta styrsystem.

Automationsprojekt går igenom olika faser från konceptframtagning, genom utveckling till implementering. På affärsnivån översätts detta till en fas före försäljning, en utvecklings- och byggfas och sedan en driftsättnings- och överlämningsfas. Var och en ställer olika krav på en dynamisk modelleringsprogramvara, så det finns Emulate3D-produkter som passar för var och en. Se de olika produktbeskrivningarna för att få veta mer.

När projekt utvecklas från presentationer till genomloppshastighetsanalyser och så småningom till installation och slutligen produktionsstart, eliminerar arbetsflödet som designats i Emulate3D-produkterna omarbetningar och minimerar risken för fel. Modeller som är byggda för presentationer kan utvecklas vidare för genomloppsanalys och systemdimensionering, och dessa kan i sin tur användas som grund för styrsystemstestning före drifttagning.

Emulate3D-tekniken är öppen för användarutveckling på ett sätt som gör den attraktiv för företag som vill implementera ett system för hela företaget.

Contact us

Do you have any questions about our services and products? Then please do not hesitate to email or phone Jonatan, or simply fill in the form below and we will get back to you.

Jonatan Larsson

Automation Engineer
jonatan.larsson@techtribe.se
+46 705-87 36 52