Specialmaskiner för industrin

Om en process går att beskriva – då kan den med största sannolikhet också effektiviseras och kvalitetssäkras genom automation. Vi på TechTribe arbetar helt oberoende av kundernas branscher. För oss är varje kund och utmaning unik. Vi erbjuder därför kundanpassade produktionslösningar som kompletta leveranser eller som delmoment, framtagna utifrån varje enskild verksamhets behov. Med sann ingenjörskonst, mångårig erfarenhet och gedigen kunskap skräddarsyr vi produktionsutrustningar från konstruktion, tillverkning och programmering till montering. Med modulära linjer, celler och robotar hjälper vi dig att få din verksamhet att gå från manuell till automatiserad.

Kanske har vi redan en standardiserad lösning som passar dig? 

Konstruktion

Vi har gedigen erfarenhet av såväl elkonstruktion som mekanisk konstruktion. Med hjälp av våra CAD-experters modeller och visualiseringar skapar vi underlag för ritningar och dokumentation av de specialanpassade lösningar som alltid utgår ifrån våra kunders specifika behov och önskemål.

Genom åren har vi på TechTribe byggt en erfarenhetsbank som gör att vi kan kundanpassa produktionsutrustningar, oavsett företag, bransch eller tillverkning. Vi ser till att din maskin uppfyller sitt syfte, fungerar som den ska och följer de lagar och regler som gäller för att rita, dimensionera, dokumentera, tillverka och montera inom Europa och/eller USA. Inom konstruktion ser vi även till att göra analyser som beräknar livslängden på din produktionsutrustning, felsöker och dokumenterar ritningen in i minsta komponent-detalj.

Tillverkning

På TechTribe finns en stor och komplett verkstad med vattenskärning, CNC-styrda maskiner, manuella tillverkningsmaskiner och svetsutrustning. Denna maskinpark, i händerna på våra kompetenta medarbetare, gör att vi kan förverkliga i stort sett vilken konstruktion som helst.

Programmering

Med djup kunskap och erfarenhet av programmering inom automation och styr- och reglering, säkerställer vi att våra lösningar uppfyller alla förväntningar. Genom vårt strukturerade arbetssätt, exempelvis GAMP får vi en hög kvalitetssäkring av vårt arbete.

Montage

När produktionsutrustningen är konstruerad, tillverkad och programmerad återstår montage. Samtliga komponenter monteras samman till den produktionsutrustning som ska motsvara kundens förväntningar. I samband med montering genomför vi även testning och felsök av funktioner och komponenter. Kunden erbjuds dessutom oftast provkörning på plats hos oss i vår verkstad.

’Vid slutleverans följer en av våra duktiga montörer med för att installera produktionsutrustningen, tillsammans med en programmerare och elektriker. Vidare erbjuder vi även tillhörande kompletteringar, service och uppgraderingar efter behov och önskemål.