NYHET! Centralövervakad Larmtablå
Äntligen en larmtablå för sprinkleranläggningar där du kan få larm direkt i mobilen.
Läs mer
NYHET! Centralövervakad Larmtablå
Larmtablån kan nätverksuppkopplas, med 2 övervakningsbara slingor för upp till 250 adresser för givare/ingångar eller styr/utgångar. Larmtablån kan expanderas till att hantera 4000 adresser. Larmtablån kan även styra vridspjäll känna av nivå i bassänger starta blixljtus samt inbyggd programmerbar larmfördröjning.
Läs mer
Kontakta oss om du uppskattar hög kvalitet och bra service.
För människor - Av människor
Det här är vi

Sprinklersystem

TechTribesprinkler- En del av Techtribe

TechTribesprinkler erbjuder styrning och övervakning samt pumpar till sprinkleranläggningar. Vårt erbjudande omfattar allt gällande el, styrning, kontroll och övervakning av sprinkleranläggningar samt pumpar för att säkerställa korrekt funktionalitet. 

TECH
Människans metod och verktyg för att nyttja och omvandla resurser till processer, med mål att tillfredsställa önskningar – utan att öka mänsklig belastning.

TRIBE
En grupp individer med likasinnade intressen som samverkar för att uppnå gemensamma mål.

Utbildade servicetekniker
till er tjänst

Våra medarbetare är utbildade servicetekniker vilket gör att vi kan erbjuda högsta kvalitet och funktionalitet vid såväl design av styrsystem såväl som vid installation och driftsättning av anläggningar. Således kan du känna dig trygg med den kunskap som finns under vårt tak och att dokumentation sker enligt gällande regler och standarder.

Designar & säkrar anläggning

När vi designar en anläggning är vi noggranna i vårt arbete att kritiskt granska de underlag som gäller för en anläggning för att vi ska vara säkra på att alla krav som ställs i gällande standarder följs.  Detta ger dig som kund en trygghet i att den leverans du får både är kvalitetssäkrad ur dokumentationssynpunkt såväl som ur ett funktionsperspektiv. Vi är väl bekanta med de olika standarder som finns såsom, EN12845, NFPA20  och FM/UL.

Få råd om el & övervakning

På TechTribe finns utbildade medarbetare som även kan verka rådgivande gällande:

  • Elinstallationer
  • Elutrustning
  • Övervakning
  • Styrning

För att vara en komplett leverantör erbjuder vi även övriga komponenter som behövs i en sprinklercentral, ventiler, pressostater, återströmningsskydd, backventiler, vridspjäll, ventilationssytem, nivåmätning av bassäng.

Vårt erbjudande av pumpar ger att vi kan erbjuda både eldrivna pumpar såväl som dieseldrivna pumpar. Pumparna kan vara certifierade både enligt EN12845, NFPA eller FM.

Vi tillhandahåller även med serviceavtal för kontroll och åtgärder av sprinklersystem vid eventuella problem samt behov.

Några av våra kunder