Sprinklersystem

TechTribe erbjuder styrning och övervakning samt pumpar till sprinkleranläggningar. Vårt erbjudande omfattar allt gällande el, styrning, kontroll och övervakning av sprinkleranläggningar samt pumpar för att säkerställa korrekt funktionalitet. 

Utbildade servicetekniker till er tjänst

Våra medarbetare är utbildade service-tekniker vilket ger att vi kan erbjuda högsta kvalitet och funktionalitet vid såväl design av styrsystem såväl som vid installation och driftsättning av anläggningar. Således kan du känna dig trygg med den kunskap som finns under vårt tak och att dokumentation sker enligt gällande regler och standarder.

Designar & säkrar anläggning

När vi designar en anläggning är vi noggranna i vårt arbete att kritiskt granska de underlag som gäller för en anläggning för att vi ska vara säkra på att alla krav som ställs i gällande standarder följs.  Detta ger dig som kund en trygghet i att den leverans du får både är kvalitetssäkrad ur dokumentationssynpunkt såväl som ur ett funktionsperspektiv. Vi är väl bekanta med de olika standarder som finns såsom, EN12845, NFPA20  och FM.

Få råd om el & övervakning

På TechTribe finns utbildade medarbetare som även kan verka rådgivande gällande:

  • Elinstallationer
  • Elutrustning
  • Övervakning
  • Styrning

 

För att vara en komplett leverantör erbjuder vi även övriga komponenter som behövs i en sprinklercentral, ventiler, pressostater, återströmningsskydd, backventiler, vridspjäll, ventilationssytem, nivåmätning av bassäng.

Vårt erbjudande av pumpar ger att vi kan erbjuda både eldrivna pumpar såväl som dieseldrivna pumpar. Pumparna kan vara certifierade både enligt EN12845, NFPA eller FM.

På TechTribe erbjuder vi även serviceavtal för kontroll och åtgärder av sprinklersystem vid eventuella problem samt behov.