El och mekproduktion

Vid lego-uppdrag är vi på TechTribe en engagerad partner. I vårt åtagande ingår granskningar av ritningar där vi lämnar eventuella anmärkningar, synpunkter och förslag på åtgärder vid behov, samt förbättringar utifrån de särskilda krav som kund har att förhålla sig till.

Inom el-produktion erbjuder vi apparatskåpsbyggnation och testning, vilket innebär att vi tillverkar och monterar elskåp som ingår i produktionsutrustningar och andra enheter. Dessa utrustningar testas; strömkapacitet kontrolleras samt att vi säkerställer att konstruktionen följer Maskindirektivet och uppfyller alla säkerhetskrav. Vi utför också installationer ute hos kund. 

Inom mekanisktillverkning och mekanik montage erbjuder vi tillverkning och/eller montage efter kunds egna ritningar och konstruktioner. Vår maskinpark består av CNC-styrda fräsar, svarvar, vattenskärare samt manuella bearbetningsmaskiner. Innan leverans kvalitetssäkrar vi tillverkade delar.

Tack vare vårt kompletta erbjudande o stort kan vi erbjuda förbättringar som skapar mervärde för våra kunder. Det kan tex handla om konstruktionsändringar som effektiviserar och kvalitetssäkrar tillverkningsprocessen och leveranser.