HMI/Scada

Design av SCADA som du vill

Ett HMI eller SCADA-system skall inte bara ersätta knappar och instrument. Med ett rätt designat system blir effektiviteten högre och felen färre. Vi arbetar gärna fram designen tillsammans med våra kunder och då allra helst med de operatörer som kan sin maskin eller sin process bäst.

Styrfunktion & automatisering med HMI/SCADA

SCADA-system ger, förutom styrfunktionalitet, också möjlighet till uppföljning av maskineffektivitet och automatisk orderhantering. Data kan sparas lokalt eller i molnet – möjligheterna är många.