Digitalisering

Digitalisering är en enorm trend inom tekniken. Dagligen använder vi oss av digitala lösningar. 

Vi har valt att dela in vårt erbjudande i två delar:

  • Uppkopplade system
  • Produktionsuppföljning
 
Se nedan för mer information kring de olika delarna.

 

Uppkopplade system

Vi arbetar idag med Secomeas lösningar för uppkopplade system, men har också kännedom om andra lösningar. Genom att ha sina system uppkopplade minskar stilleståndstiden då vi kan felsöka eventuella problem med kort varsel.

Mer information inom kort. Håll ut!

Produktionsuppföljning

Idag har vi flertalet olika lösningar på produktionsuppföljning hos våra kunder. Dessa är allt ifrån enkla små system, till stora övergripande lösningar. Vi arbetar med både egenutvecklade och färdiga system.

Här kommer också mer information inom kort!

Produkter

Emulate3D-produkterna är effektiva tekniska verktyg för design, layoutarbete, förbättringar och implementering av automationsflöden. Emulate3D-tekniken sparar tid och pengar vid framtagning av högkvalitativa presentationer, att genomföra riktiga operativa analyser och i skapandet av robusta styrsystem.

Automationsprojekt går igenom olika faser från konceptframtagning, genom utveckling till implementering. På affärsnivån översätts detta till en fas före försäljning, en utvecklings- och byggfas och sedan en driftsättnings- och överlämningsfas. Var och en ställer olika krav på en dynamisk modelleringsprogramvara, så det finns Emulate3D-produkter som passar för var och en. Se de olika produktbeskrivningarna för att få veta mer.

När projekt utvecklas från presentationer till genomloppshastighetsanalyser och så småningom till installation och slutligen produktionsstart, eliminerar arbetsflödet som designats i Emulate3D-produkterna omarbetningar och minimerar risken för fel. Modeller som är byggda för presentationer kan utvecklas vidare för genomloppsanalys och systemdimensionering, och dessa kan i sin tur användas som grund för styrsystemstestning före drifttagning.

Emulate3D-tekniken är öppen för användarutveckling på ett sätt som gör den attraktiv för företag som vill implementera ett system för hela företaget.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring våra tjänster och produkter? Välkommen att kontakta Jonatan på mail eller telefon för djupare information eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Jonatan Larsson

Automation Engineer
jonatan.larsson@techtribe.se
+46 705-87 36 52