TechTribe for Tomorrow

Definitionen av hållbar utveckling är enkel och självklar. Alla måste dra sitt strå till stacken för kommande generationers skull – så även vi på TechTribe. Vi tänker holistiskt; socialt, ekonomiskt och miljömässigt, och vet att ett ständigt pågående och förbättrande kvalitetsarbete leder till såväl hållbar utveckling som större engagemang.

Som ett led i detta ansvarstagande föddes de tio punkter vi kallar för TechTribe Tomorrow. Dessa tio punkter, som går långt utöver lagstadgade skyldigheter, är våra ledstjärnor och bidrag till att kunna möta morgondagen med bästa möjliga förutsättningar.

1.

För att säkerställa effektiva processer och hög kvalitet är vi certifierade enligt miljöledningssystem ISO14001 och kvalitetsledningssystem ISO9001. När ögon utifrån granskar oss finns ingen chans att slappna av utan vi måste hela tiden bli bättre.

2.

Vi stannar med jämna mellanrum upp för att ifrågasätta våra egna processer, rutiner och metoder. Ingenting är så bra att det inte kan förändras och bli bättre!

3.

Vi integrerar miljöfrågor i allt vi gör. Vi tänker till innan vi agerar för att i alla möjliga fall välja det mest miljövänliga alternativet, oavsett om det handlar om inköp eller interna processer.

4.

Vi undviker på alla sätt vi kan att generera avfall. När det ändå är nödvändigt, säkerställer vi att det noga sorteras för bästa möjliga återvinning.

5.

Vi riskanalyserar löpande för att förebygga de CO2-utsläpp och den kemikalieförbrukning som idag tyvärr är en nödvändighet i vår verksamhet. Vi letar aktivt efter bättre alternativ som gör mindre skada.

6.

Vi är rädda om våra resurser och strävar efter minimal konsumtion. Vi säkerställer att vi aldrig förbrukar mer material än nödvändigt, inte kör en enda mil i onödan eller köper saker vi absolut inte behöver.

7.

Sanningen sitter i betraktarens ögon. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare i tätt samarbete vilket ger oss möjlighet till täta avstämningar för att säkerställa att vi uppfyller allas förväntningar och levererar kvalitet i alla led.

8.

Mångfald är för oss en självklarhet. När vi tillåter oss att vara nyfikna på olikheter föds möjlighet till utveckling och nya synsätt. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en organisation där alla är inkluderade och viktiga.

9.

Vi tar ansvar för våra medarbetares välmående och säkerhet. Vi uppmuntrar friskvård, engagerar oss i människorna och ser till att alla har den utbildning och utrustning som krävs för att undvika olyckor.

10.

Vi avsätter resurser för vårt engagemang i de hjärtefrågor vi brinner för – för att vi kan och för att vi vill.

KVALITET
För att säkerställa effektiva processer och hög kvalitet är vi certifierade enligt miljöledningssystem ISO14001 och kvalitetsledningssystem ISO9001. När ögon utifrån granskar oss finns ingen chans att slappna av utan vi måste hela tiden bli bättre.
AVFALLSHANTERING
Vi är rädda om våra resurser och strävar efter minimal konsumtion. Vi säkerställer att vi aldrig förbrukar mer material än nödvändigt, inte kör en enda mil i onödan eller köper saker vi absolut inte behöver.
MÅNGFALD
Mångfald är för oss en självklarhet. När vi tillåter oss att vara nyfikna på olikheter föds möjlighet till utveckling och nya synsätt. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en organisation där alla är inkluderade och viktiga.
KVALITET
För att säkerställa effektiva processer och hög kvalitet är vi certifierade enligt miljöledningssystem ISO14001 och kvalitetsledningssystem ISO9001. När ögon utifrån granskar oss finns ingen chans att slappna av utan vi måste hela tiden bli bättre.
AVFALLSHANTERING
Vi är rädda om våra resurser och strävar efter minimal konsumtion. Vi säkerställer att vi aldrig förbrukar mer material än nödvändigt, inte kör en enda mil i onödan eller köper saker vi absolut inte behöver.
MÅNGFALD
Mångfald är för oss en självklarhet. När vi tillåter oss att vara nyfikna på olikheter föds möjlighet till utveckling och nya synsätt. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en organisation där alla är inkluderade och viktiga.
PROCESSER, RUTINER OCH METODER
Sanningen sitter i betraktarens ögon. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare i tätt samarbete vilket ger oss möjlighet till täta avstämningar för att säkerställa att vi uppfyller allas förväntningar och levererar kvalitet i alla led. Vi stannar med jämna mellanrum upp för att ifrågasätta våra egna processer, rutiner och metoder. Ingenting är så bra att det inte kan förändras och bli bättre!
KEMIKALIEFÖRBRUKNING
Vi riskanalyserar löpande för att förebygga de CO2-utsläpp och den kemikalieförbrukning som idag tyvärr är en nödvändighet i vår verksamhet. Vi letar aktivt efter bättre alternativ som gör mindre skada.
VÄLMÅENDE
Vi tar ansvar för våra medarbetares välmående och säkerhet. Vi uppmuntrar friskvård, engagerar oss i människorna och ser till att alla har den utbildning och utrustning som krävs för att undvika olyckor.
PROCESSER, RUTINER OCH METODER
Sanningen sitter i betraktarens ögon. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare i tätt samarbete vilket ger oss möjlighet till täta avstämningar för att säkerställa att vi uppfyller allas förväntningar och levererar kvalitet i alla led. Vi stannar med jämna mellanrum upp för att ifrågasätta våra egna processer, rutiner och metoder. Ingenting är så bra att det inte kan förändras och bli bättre!
KEMIKALIEFÖRBRUKNING
Vi riskanalyserar löpande för att förebygga de CO2-utsläpp och den kemikalieförbrukning som idag tyvärr är en nödvändighet i vår verksamhet. Vi letar aktivt efter bättre alternativ som gör mindre skada.
VÄLMÅENDE
Vi tar ansvar för våra medarbetares välmående och säkerhet. Vi uppmuntrar friskvård, engagerar oss i människorna och ser till att alla har den utbildning och utrustning som krävs för att undvika olyckor.
MILJÖ
Vi integrerar miljöfrågor i allt vi gör. Vi tänker till innan vi agerar för att i alla möjliga fall välja det mest miljövänliga alternativet, oavsett om det handlar om inköp eller interna processer.
RESURSER
Vi undviker på alla sätt vi kan att generera avfall. När det ändå är nödvändigt, säkerställer vi att det noga sorteras för bästa möjliga återvinning.
HJÄRTEFRÅGOR
Vi avsätter resurser för vårt engagemang i de hjärtefrågor vi brinner för – för att vi kan och för att vi vill. Hand in Hands arbete ligger oss lite extra varmt om hjärtat.
MILJÖ
Vi integrerar miljöfrågor i allt vi gör. Vi tänker till innan vi agerar för att i alla möjliga fall välja det mest miljövänliga alternativet, oavsett om det handlar om inköp eller interna processer.
RESURSER
Vi undviker på alla sätt vi kan att generera avfall. När det ändå är nödvändigt, säkerställer vi att det noga sorteras för bästa möjliga återvinning.
HJÄRTEFRÅGOR
Vi avsätter resurser för vårt engagemang i de hjärtefrågor vi brinner för – för att vi kan och för att vi vill. Hand in Hands arbete ligger oss lite extra varmt om hjärtat.