Standardiserade lösningar

På TechTribe erbjuder vi en rad olika standardiserade lösningar som vi under våra år arbetat fram tillsammans med våra kunder. 

Modulära produktionsceller   Visionmatare   Trappstegsmatare   Visionbana   Lådväxlare   Robot-grepp

Modulära produktionsceller med IDA-system

På TechTribe är vi stolta över vårt egenutvecklade metodik för maskin styrning, IDA – Intellegent Distributed Automation. IDA skapar en möjlighet till flexibel produktion med enkel omställning och snabb ombyggnad. Detta uppnås genom att man har distribuerat styrningen av utrustningens olika delar styrs av en lokal PLC. Varje PLC interagerar och synkroniseras via en central koordinator vilket har som funktion, precis som den heter att koordinera och förmedla information som behöver mellan olika delar i maskinen. Med vår standardiserade lösning Modulära produktionsceller kan man byta och justera varje enhet när och hur man vill. Detta bidrar till kortare omställningstider, billigare produktion och förenklad kommunikation i leveranskedjan. Det sparar således energi, resurser och ökar konkurrenskraften.

Visionmatare

På marknaden blir det vanligare att man vill ha så flexibla lösningar som möjligt, där en och samma utrustning kan hantera flera olika komponenter. Till detta är vision ofta en lämplig lösning. På marknaden idag finns en del lösningar på detta, där man kombinerar vision med någon frammatningsenhet. För oss är flexibilitet och kundanpassning ledord, och för att möta våra kunders efterfrågan för en anpassad lösning har vi därför tagit fram en visionmatare.

I vår visionmatare använder vi oss av två stycken av vår egna trappstegmatare, plockbanor för att dela upp detaljerna, två visionkameror som styr roboten och som arbetar med respektive plockbana. Ofta placerar roboten detaljer på upplägg för att skynda på processen i nästa led.

• Integrerad vision
• Upplägg med snabbkoppling
• Elskåp
• PLC
• Robot-grepp

Trappstegsmatare

För oss är det viktigt att erbjuda våra kunder kvalitet till rimliga priser. Vi har därför utvecklat en egen trappstegsmatare, som hanterar och sorterar detaljer till hämtläge. Ofta hämtas detaljerna av en robot, men andra applikationer kan även göras. Vår trappstegsmatare finns i fyra olika utföranden för att kunna hantera större detaljer och högre takttider. Vi erbjuder två olika längder på stegen – 120 eller 200 mm, samt två olika djup på stegen – 12 eller 20 mm. Fördelar med trappstegsmataren är att den är tyst, säker och prisvärd. Varje matare anpassas efter dess specifika uppgift och byggs in i lämplig applikation. Mataren kan fås som egen enhet eller integrerad med befintlig utrustning.

Visionbana

På marknaden blir det vanligare att man vill ha så flexibla lösningar som möjligt, där en och samma utrustning kan hantera flera olika komponenter. Vår visionbana hanterar både små och stora detaljer i två höjder. Varje bana har en kamera som guidar roboten för hämtläge. Man kan välja att båda banorna hanterar en och samma artikel, eller om man vill ha olika detaljer på respektive bana. 

Som med alla våra utrustningar anpassar vi handskakning utefter våra kunders önskemål.

– Integrerad vision
– Elskåp
– PLC
– Kamera och belysning

Lådväxlare

För att möta efterfrågan om att kunna placera färdiga detaljer direkt i låda och också köra en produktionscell under längre tid utan att kräva operatör och minimal yta tog vi fram en variant av lådväxlare. 

Vår lådväxlare är anpassad för två typer av lådor. Lådor med, och lådor utan handtag.

– Elskåp
– PLC

Robot-grepp

Det är många gånger vi tar fram robot-grepp för hantera olika detaljer och komponenter i en produktionskedja. Ofta är det för att förse plastverktyg med ingående komponenter och att hämta, samt kontrollera färdiga detaljer. Robotar är många gånger mycket väl lämpade för att utföra delar i en produktionskedja.

Vi har ett standardiserat arbetssätt när det kommer till robotgrepp. Vi utgår i regel alltid ifrån en snabbkoppling och en lösning där plattan skärs ur en hel grundplåt. På så sätt minskar vi ner omställningstider och får också större stabilitet i våra grepp.

Detta robot-grepp är framtaget för att förse en formspruta med 2+2+2 olika detaljer. I den här applikationen används vår egen Trappstegsmatare för att mata fram och orientera hylsorna till hämt-läge för roboten och dess grepp. Hylsorna skall sedan placeras in plastverktyget i formsprutan för att gjutas in i plasten.

På grund av komplexiteten i plastverktyget krävdes att greppet gjordes vridbart för att kunna placera komponenterna i plastverktyget. När plastdetaljen är färdig hämtar greppet den ur verktyget och placerar den i kontrollfixturen. I kontrollfixturen kontrolleras så de ingjutna hylsorna gjutits in korrekt.

Det blir allt vanligare att kontroll av färdiga detaljer sker med hjälp av en kontrollutrustning, och inte via manuell kontroll. Anledningen till detta är för att säkerställa att inga felaktiga detaljer hamnar hos slutkonsument.