Xandor Automotive

Utmaning

På en av Xandor Automotives fabriker i Storbritannien tillverkas plastdetaljer till fordonsindustrin; spoilers, dörrar, handtag, paneler och batterilådor eller dylikt.

– Vi hade ett antal utmaningar i vår produktion och gjorde en så kallad automationskarta, där vi beskrev våra problem och vad vi vill åstadkomma i framtiden. För oss blev det då tydligt att vi hade väldigt lite standardisering i vår tillverkning och många olika sätt att göra saker på. Våra maskiner krävde handpåläggning, vi saknade LEAN-processer och arbetet gjorde att vi uppfann hjulet, om och om igen. Det var svårt för oss att uppdatera våra maskiner och återanvända lösningar. Produktionen blev alldeles för dyr och trubbig, säger Peter Andersson, teknisk direktör på Xandor Automotive.

Xandor Automotive tog fram en lista på krav och kriterier för vad en lösning på problemet var tvunget att innehålla. Till det togs även ett eget förslag gällande modulär automation fram utifrån verksamheten. Denna grundade sig på standardkomponenter, för att enkelt ställa om i framtagning av nya produkter.

Lösning

– Vi tillfrågade givetvis flertalet leverantörer från olika delar av världen, men i urvalsprocessen kände vi att TechTribe förstod vår verksamhet och vision. Inom bilindustrin sker många förändringar, där produkter utgår, nya tillkommer och det ska gå snabbt. Deras system för modulär automation uppfyllde alla våra krav – och de har nödvändig erfarenhet, säger Peter.

Modulär automation betyder att man bryter upp den automatiserade tillverkningen i flera mindre moduler, vilket bidrar till färre efterkonstruktioner och mer effektiva omställningar. Innan byggnationen av den modulära automationen har Xandor Automotive och TechTribe haft flera konstruktionsgenomgångar och diskussioner om detaljer för att till slut skapa en väl fungerande helhetslösning.

Resultat

Resultatet blev ett system av modulär automation till totalt fyra celler, där varje cell består av plast och ett antal processer innan det blir en färdig produkt. I varje produkt gjuts även detaljer in i plasten för att slutprodukten ska fylla sin funktion. Systemet inkluderar robotiserad montering och justering i början och slutet av tillverkningen. Genom modulär automation bryts cellen ner i olika moduler som gör att Xandor Automotive kan hantera omställning och förändring av produkter på ett mer snabbfotat sätt än tidigare.

– Vårt samarbete har fungerat väldigt bra. De är duktiga på att plocka upp våra önskemål, de är förstående och vill, precis som vi, att detta ska bli vår bästa cell någonsin. Det här är vår största och viktigaste investering på många år inom automation. Redan innan slutleverans hade vi uppnått det vi ville, enligt vår automationskarta. Det är fantastiskt, säger Peter.

Om Xandor Automotive

Xandor Automotive är en etablerad designer och tillverkare av precisionskomponenter och enheter till bilindustrin. Företaget hette tidigare Rosti Automotive. Bolagets historia inom plasttillverkning kan spåras tillbaka till 1930-talet. Sedan år 2020 är man en del av koncernen Xandor som har verksamhet på flera platser runt om i världen. Xandor Automotive ligger i Storbritannien och har omkring 1300 anställda och tillverkar plastdetaljer, i huvudsak till Jaguar Land Rover.

Kontaktperson:
Peter Andersson, Teknisk direktör, Xandor Automotive