Motion Control

Vi på TechTribe har jobbat med Motion Control i många år. För oss är Motion Control mycket mer än en motor med frekvensomformare. För oss är det allt ifrån stora servosystem med synkroniserade axlar och elektroniska kamkruvor till transportsystem med distribuerade drivsystem. 

Erfarenhet av Motion control ger dig kunskap

Vi har genom året byggt upp ett standardiserat, modulärt programbibliotek för de vanligaste driftfallen. När det är lämpligt, testar vi våra program mot en digital tvilling (det vill säga i en simulerad miljö).

Motion control med Siemens & Rockwell

Vi jobbar med de vanligaste systemen inom Motion Control och är dessutom såväl Siemens Solution Partner som Rockwell Recognized System Integrator Partner.