PLC

Vi på TechTribe jobbar med PLC-programmering på ett strukturerat sätt. Vi anser att all programmering ska föregås av specificering av önskade funktioner.

Säker PLC med simulering

Vi har dessutom genom åren byggt upp ett standardiserat, modulärt programbibliotek för de mest förekommande funktionerna inom industriell automation. När det är lämpligt, testar vi våra program mot en digital tvilling (det vill säga i en simulerad miljö).

PLC med Siemens & Rockwell

Vi har erfarenhet av de mest förekommande PLC-systemen och är dessutom såväl Siemens Solution Partner som Rockwell Recognized System Integrator Partner.