Digitala tvillingar

När vi tar fram en digital tvilling skapas många fördelar. Det är kostnadseffektivt, tidseffektivt och pedagogiskt. Vi kan i förväg se hur många komponenter, robotar och andra detaljer som behövs för att kunna konstruera maskinen i verklighet. Detta möjliggör även att testa nya innovativa idéer. Vidare är en digital tvilling att föredra då vi kan erbjuda ett förkortat driftsstopp på befintlig anläggning. För att kunna skapa digitala tvillingar använder vi Emulate 3D från Rockwell.