Avdragsplanka för runda kakor

Problemställning: Ovala kakor p.g.a. ojämn hastighet på avdragsplankan. Förutsättningarna för olika storlekar på kakor varierar därför behövde kunden kunna justera hastighet, acceleration och retardation. För att minimera risken för felställning krävs en recepthanterare. Lösning: Utbyte av befintlig frekvensomformare och motor till en intelligentare frekvensomformare samt en motor med pulsgivare. För att slippa göra förändringar i […]

Svetsverktyg

Problemställning: Behov av att sammanfoga två plastdetaljer Teknik: Sammanfogningen sker med hjälp av tryck, friktions- och skjuvningsvärme. Övrigt: TechTribe Konstruerar svetsverktyg i nära samarbete med kunden. TechTribe tillverkar och monterar verktygen i egen verkstad för att säkerställa kvalitén. Vibrationssvetsning är vanligt förekommande inom fordonsindustrin för att sammanfoga plastdetaljer. Exempel på vanligt förekommande komponenter som vibrationssvetsas är behållare och tankar

Smart IT för industri

Problemställning: Kunden har ett utdaterat styrsystem och vill övervaka och logga kritiska processdatapunkter för att säkerställa kvalitén på produkten. Lösning: Vi har levererat en plattform som är baserad på Node-Red för kommunikation mellan flera olika styrsystem. Vi loggar med hjälp av egenutvecklad programvara, denna för att snabbare upptäcka fel men även för kvalitéuppföljning. Teknik: Node-Red […]

Linjärmatare

Problemställning: Behov av att mata och  sortera detaljer efter tex. en trappstegsmatare. Lösning: Matning sker med vibrationer. Teknik: Oscillerande skenor med frekvensstyrd elektromagnetisk enhet för hög precision och justering av transporthastigheten, mekanisk utsorteringsdel samt hämtläge. Kundnytta: Kan ”köa” upp produkter för högre uttagskapacitet. Används i flertalet av våra automationsutrustningar. Övrigt: linjärmatare utgör ofta länken mellan sorteringsenheter och […]

Uppdatering av transportsystem

Problemställning: Kunden har ett utdaterat styrsystem som övervakar sitt transportbana för montering av instrumentbrädor. Man har ett stort antal monteringsstationer längs banan där operatörer står och monterar. Vid varje station sitter ett produktionsstöd system från Atlas Copco som styrsystemet kommunicerar med. Banan är uppdelad i 5 olika delsystem som var och en drivs av var sin […]

Matning av detaljer

Problemställning: Behov av att mata och  sortera detaljer Lösning: Matning i fyra steg varav de varannan är rörlig Teknik: Motor med växel skenstyrningar samt bearbetade komponenter. Kundnytta: Ett billigare alternativ än cirkulärmatare Övrigt: Trappstegsmatare är speciellt lämpade för att spara plats då dom är mycket kompakta. Trappstegsmatare är också mycket lämpade för ömtåliga komponenter. Samtliga komponenter tillverkas och utvecklas […]

Elektrisk pressenhet

Problemställning: Det finns ett behov av att nita fast en hållare i klädesplagg (exvis strumpor, handskar). Det finns ingen exakt kunskap hur press-rörelsen ska se ut (kraft, presslängd osv). Lösning: Vi har levererat en nyckelfärdig press-enhet där man har stora möjligheter att få en anpassad press-rörelse då vi valt en elektrisk press. Samtliga inställningar kan […]