Linjärmatare

Problemställning: Behov av att mata och  sortera detaljer efter tex. en trappstegsmatare. Lösning: Matning sker med vibrationer. Teknik: Oscillerande skenor med frekvensstyrd elektromagnetisk enhet för hög precision och justering av transporthastigheten, mekanisk utsorteringsdel samt hämtläge. Kundnytta:  Kan ”köa” upp produkter för högre uttagskapacitet. När: Används i flertalet av våra automationsutrustningar. Övrigt: linjärmatare utgör ofta länken mellan sorteringsenheter […]

Uppdatering av transportsystem

Problemställning: Kunden har ett utdaterat styrsystem som övervakar sitt transportbana för montering av instrumentbrädor. Man har ett stort antal monteringsstationer längs banan där operatörer står och monterar. Vid varje station sitter ett produktionsstöd system från Atlas Copco som styrsystemet kommunicerar med. Banan är uppdelad i 5 olika delsystem som var och en drivs av var sin […]

Matning av detaljer

Problemställning: Behov av att mata och  sortera detaljer Lösning: Matning i fyra steg varav de varannan är rörlig Teknik: Motor med växel skenstyrningar samt bearbetade komponenter. Kundnytta:  Ett billigare alternativ än cirkulärmatare När: Används i flertalet av våra automationsutrustningar Övrigt: Trappstegsmatare är speciellt lämpade för att spara plats då dom är mycket kompakta. Trappstegsmatare är också mycket lämpade […]

Elektrisk pressenhet

Problemställning: Det finns ett behov av att nita fast en hållare i klädesplagg (exvis strumpor, handskar). Det finns ingen exakt kunskap hur press-rörelsen ska se ut (kraft, presslängd osv).  Lösning: Vi har levererat en nyckelfärdig press-enhet där man har stora möjligheter att få en anpassad press-rörelse då vi valt en elektrisk press. Samtliga inställningar kan […]