Smart IT för industri

Problemställning:Kunden har ett utdaterat styrsystem och vill övervaka och logga kritiska processdatapunkter för att säkerställa kvalitén på produkten.

Lösning:

Vi har levererat en plattform som är baserad på Node-Red för kommunikation mellan flera olika styrsystem. Vi loggar med hjälp av egenutvecklad programvara, denna för att snabbare upptäcka fel men även för kvalitéuppföljning.
Teknik:Node-Red med egenutvecklade funktioner som körs i en virtuell miljö.
Kundnytta:Kunden fick en en snabb och kostnadseffektiv leverans. I stället för att byta ut ordinarie styrsystem så kunde vi integrera vår plattform och sköta all hantering på befintlig hårdvara.
Övrigt:Med hjälp av denna plattform så har kunden kunnat minska antal fel samt varna och avhjälpa fel långt innan man hinner upptäcka dom i produktion. Det är även förberett så kunden kan bygga vidare på plattformen och integrera mer system och signaler.