Avdragsplanka för runda kakor

Problemställning:

Ovala kakor p.g.a. ojämn hastighet på avdragsplankan.

Förutsättningarna för olika storlekar på kakor varierar därför behövde kunden kunna justera hastighet, acceleration och retardation.

För att minimera risken för felställning krävs en recepthanterare.

Lösning:

Utbyte av befintlig frekvensomformare och motor till en intelligentare frekvensomformare samt en motor med pulsgivare.

För att slippa göra förändringar i befintligt maskinprogram och för att få snabbare respons placerades styrlogiken i omformaren.

En ny panel installerades för att hantera manuellkörning, inställningar, recept och diagnostik.

Teknik:

Motor med pulsgivare: SEW DRE90M4/FG/ES7S

Omformare: Lenze Inverter Drives 8400

Panel: Lenze LDCEL105

Kundnytta:Högre produktkvalitet d.v.s. kakor med samma form, lättare omställning och justering vid produktbyte, diagnostik vid fel.
Övrigt:

En ”avdragsplanka” är ett transportband som dras tillbaka och placerar kakorna i en jämn följd på en underliggande transportbana.

När en givare detekterar en kaka dras avdragsplankan tillbaka samtidigt som transportbandet fortsätter att rulla.

När kakorna är levererade åker avdragsplankan fram igen samtidigt som transportbanan fortsätter med oförändrad hastighet att transportera fram nya kakor.