Matning av detaljer

Problemställning: Behov av att mata och  sortera detaljer
Lösning: Matning i fyra steg varav de varannan är rörlig
Teknik: Motor med växel skenstyrningar samt bearbetade komponenter.
Kundnytta: Ett billigare alternativ än cirkulärmatare
Övrigt: Trappstegsmatare är speciellt lämpade för att spara plats då dom är mycket kompakta. Trappstegsmatare är också mycket lämpade för ömtåliga komponenter. Samtliga komponenter tillverkas och utvecklas av TechTribe för bästa kvalitet, ekonomi och lösning. Trappstegsmatare är mycket tystare än tex, cirkulärmatare. Används i flertalet av våra automationsutrustningar.