Linjärmatare

Problemställning: Behov av att mata och  sortera detaljer efter tex. en trappstegsmatare.
Lösning: Matning sker med vibrationer.
Teknik: Oscillerande skenor med frekvensstyrd elektromagnetisk enhet för hög precision och justering av transporthastigheten, mekanisk utsorteringsdel samt hämtläge.
Kundnytta: Kan ”köa” upp produkter för högre uttagskapacitet. Används i flertalet av våra automationsutrustningar.
Övrigt: linjärmatare utgör ofta länken mellan sorteringsenheter och efterföljande matarenheter, eller som matare i buffringssystem.