Bild1

Linjärmatare

Problemställning:

Behov av att mata och  sortera detaljer efter tex. en trappstegsmatare.

Lösning:

Matning sker med vibrationer.

Teknik:

Oscillerande skenor med frekvensstyrd elektromagnetisk enhet för hög precision och justering av transporthastigheten, mekanisk utsorteringsdel samt hämtläge.

Kundnytta: 

Kan ”köa” upp produkter för högre uttagskapacitet.

När:

Används i flertalet av våra automationsutrustningar.

Övrigt:

linjärmatare utgör ofta länken mellan sorteringsenheter och efterföljande matarenheter, eller som matare i buffringssystem.