Uppdatering av transportsystem

Problemställning: Kunden har ett utdaterat styrsystem som övervakar sitt transportbana för montering av instrumentbrädor. Man har ett stort antal monteringsstationer längs banan där operatörer står och monterar. Vid varje station sitter ett produktionsstöd system från Atlas Copco som styrsystemet kommunicerar med. Banan är uppdelad i 5 olika delsystem som var och en drivs av var sin motor.
Lösning: Vi har levererat en komplett lösning där vi levererar allt som behövs för ombyggnaden, Elektrisk design, elektrisk tillverkning av styrskåp (3 st). Design av PLC-program samt Operatörspanelen. Rivning av gammal utrustning installation och inkoppling av ny utrustning samt drift-tagning och standby support under första produktionsveckan. Hela ombyggnaden gjordes på 3 veckor
Teknik: PLC Siemens 1517F, Frekvensomriktare G120 från Siemens, operatörspaneler (4st) fabrikat Siemens. Profisafe, Profinet, ca 20 ET200SP.
Kundnytta: Kunden fick en smidig leverans där vi som totalleverantör hade allt ansvar för själva ombyggnaden. Kunden fick på utsatt tid en väl fungerande och modern styrning av sin produktions bana.