Nolato Gota

Utmaning

Nolato Gota är verksamma inom utveckling och produktion av formsprutade plastprodukter. Förutom konventionell formsprutning är bolaget speciellt inriktade på 2K, ingjutning, svetsning, dekorering, automatisering samt robotapplicering av tätningar och montering.

  • Vi på Nolato Gota har länge samarbetat med TechTribe eftersom vi vet att vi tillsammans med dem alltid klurar ut lösningen på varje automationsteknisk utmaning vi ställs inför, berättar Jonas Labecker, Project Manager Engineering på Nolato Gota.
  • Ofta vet vi vad resultatet behöver bli, men inte hur vi tar oss dit. TechTribe är vår innovativa partner när det kommer till att ta processen från start till mål. Ett nära samarbete där vi som kund egentligen aldrig köper en färdig och befintlig lösning. Vi tar helt enkelt fram lösningen tillsammans, förklarar Jonas.

Lösning

– I detta specifika fall, som vi kallar HWAS, behövde vi ha en komplex produktionscell som skulle verka i flera steg. Utgångsläget var en formspruta som framställde en plastdetalj och det krävdes flera nya delkonstruktioner, eller utrustningar, för att kunna tillverka rätt slutprodukt – som i det här fallet var en komponent under huven på en bil, säger Jonas Labecker.

Första delen av projektet var att konstruera och tillverka gripdon till de ABB-robotar som hanterar komponenterna i de olika stegen i vår produktionsprocess för att greppa och förflytta de olika objekten i processen. Andra delen bestod av konstruktion och tillverkning av processutrustning som förädlar produkten, dvs monterar samman flera komponenter till en färdig leveransenhet. Dessa utrustningar placerades i produktionscellen som ABB robotarna betjänar. Plastdetaljen skulle dessutom tas fram i flera olika varianter vilket gjorde att utrustning måste vara flexibel för att lätt och snabbt kunna ställas om mellan de olika varianterna.

  • Vi gick till TechTribe för att upphandla utrustning som skulle lösa en produktionsteknisk utmaning, men även för att lösa tekniken bakom som styr och kommunicerar med produktionscellen, berättar Jonas.

Resultat

TechTribe tog sammanlagt fram åtta robotverktyg, två stycken till varje leveransenhet. Man utvecklade även den automationsutrustning som kommunicerade med våra produktionsceller.

  • Det handlar alltså inte bara om att TechTribe tillverkar och monterar samman olika komponenter, utan de står även för PLC-programmeringen som gör att deras utrustning kommunicerar med övrig utrustning. I korthet kan man säga att TechTribe här levererade några tårtbitar som passade för att göra hela tårtan komplett. Det kräver hög teknologisk kompetens, ett innovativt angreppssätt och en djup förståelse för såväl vår produktionsprocess som för slutkundens behov”, avslutar Jonas.

 

 

Om Nolato Gota

Nolatos verksamhet består i att utveckla och tillverka huvudsakligen kundspecifika produkter, och i vissa fall standardprodukter i polymaterial som plast, silikon och TPE. Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundens projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskilds kunds förutsättningar, är Nolato en effektiv och innovativ partner. 

 

Kontaktperson, Jonas Labecker, Nolato Gota.