Envac

Installation av sopsugar på Borås lasarett

Utmaning

Kurt Bergström är projekledare på Envac – miljöteknikföretaget som vill bidra till hållbara samhällen med hjälp av modern avfallshantering. Envac har varit kunder hos TechTribe sedan mer än femton år tillbaka. Kurt berättar om den långa, trygga och trogna kundrelation företagen emellan, där man tillsammans löst ett stort antal utmaningar genom åren. Installationen av sopsugsanläggningar på Borås Lasarett är bara ett projekt av många, där man tillsammans knäckt nöten och löst problemet. Tillit och hög förståelse för kundbehovet och tekniken är avgörande för det goda samarbetet.

  • Envac strävar efter att vara en del av möjligheten att ta sop- och avfallshantering in i framtiden, berättar Kurt. Vi vill påvisa att en väl uppbyggd och modern infrastruktur kring sopor och avfall gör att vi kan lämna den traditionella hanteringen bakom oss. Säg hejdå till sopbilar, skräpiga sopinkast och i det här fallet – överfulla tvättkorgar, berättar Lars.

På ett sjukhus som Södra Älvsborgs sjukhus är patientsäkerhet, arbetsmiljö och hygien verksamhetskritiska och avgörande faktorer. Det var mot bakgrund av dessa som Södra Älvsborgs sjukhus gav Envac i uppdrag att modernisera och effektivisera tvätt- och sophanteringen på infektionsavdelningen.

Lösning

I luftslussarna mellan samtliga vård- och undersökningsrum på infektionskliniken installerades två olika inkast med sugfunktion. Ett för avfall samt ett avsett för tvätt. Den tekniska installationen krävde elektronik som kommunicerar med anläggningens olika komponenter.

  • Vi vände oss då självklart till TechTribe för hjälp att installera samtliga elskåp och möjlighet att förse dem med rätt elektrisk utrustning för att flödet mellan inkast och terminal skulle fungera optimalt.

Resultat

Den nya infrastrukturen av sugrörssystem som Envac tillsammans med TechTribe tillhandahöll, gör att både sopor och tvätt numera effektivt transporteras bort ifrån vårdrummet till respektive terminal för hantering. Arbetsmiljön och patientsäkerheten på infektionsavdelningen på Södra Älvsborgs sjukhus är numera inte alls belastad av avfalls- och tvätthantering. Tvärtom – Envacs sopsugsystem har gjort att man helt eliminerat dessa arbetsuppgifter för sjukhusets sjukvårds- och driftpersonal. Detta har inte bara höjt säkerheten och minskat risk för spridning av smittsamma sjukdomar, utan även sänkt drift- och underhållskostnader.

  • TechTribes insats i detta långa och stora projekt har varit en viktig och avgörande del. Vi är som alltid otroligt nöjda med hur TechTribe tar sig an våra utmaningar och löser dem med bravur, avslutar Kurt Bergström.
 
Om Envac

Envac är ett internationellt miljöteknikföretag som bidrar till hållbara samhällen med hjälp av modern avfallshantering genom sopsugsanläggningar. Vi leder utvecklingen i branschen och förbättrar kontinuerligt systemen med nya lösningar. Envac vill bidra till en bättre miljö och förbättra livskvaliteten i städerna. Vi vill att våra sopsuganläggningar, som transporterar avfallet under mark och i kulvertar, skall vara en naturlig del av stadens infrastruktur och det självklara valet för insamling av avfall i städer, på sjukhus och på flygplatser. 


Kurt Bergström, projektledare på Envac