Yara Marine Technologies

Utmaning

Yara Marine Technologies gör den marina teknologin grönare. Med hjälp av vatten kan alla olika typer av fartyg och dess motorer renas från avgaser. Systemet kallas scrubber och finns i tre olika varianter; Open Loop, Closed Loop eller Hybrid System, som är en kombination av båda.

– Vi tar in vatten från sjökistan och pumpar sedan detta genom scrubbersystemet där avgaserna går igenom scrubbertornet och sotpartiklarna fångas upp utav vattnet. Därefter kan vattnet antingen skickas över bord eller återanvändas i en tank som sedan än en gång används för avgasrening.

För att kunna rena vattnet styrs det genom pumpar, ventiler och sensorer där de olika värden på de avgaser som fartyget avger mäts. För att hela scrubbersystemet ska fungera och kunna kontrolleras krävs styrsystem, operatörspaneler och elskåp. För detta har Yara Marine Technologies tagit hjälp av TechTribe.

– Elskåpen är en otroligt viktig del i vårt scrubbersystem. Det är basen till att våra vattenreningssystem fungerar, men vi har inte egen kompetens inom företaget för att kunna bygga elskåpen. Installationerna av elskåpen görs här i Sverige men skickas över hela världen i containrar. Det innebär att det inte finns marginal i tid och att kvaliteten måste vara mycket hög. Det är precis därför som vi väljer TechTribe, säger Mattias Ärnekvist, avdelningschef el och automation.

Lösning

TechTribe bygger elskåp efter de ritning och konstruktionsskisser som skickas från Yara Marine Technologies. Innan installationen sker, genomförs alltid en kontroll av TechTribe för att säkerställa att elskåpen kommer fungera efter önskemål och enligt ändamål. Då det finns nya lagkrav för den marina branschen, gällande utsläpp, krävs att elskåpet och scrubbersystemet uppfyller sitt syfte. Om inte, kan detta få förödande konsekvenser för såväl det marina företaget som för miljön.

– TechTribe ser alltid över våra ritningar, våra önskemål och beskrivningar. Om något felaktigt upptäcks eller om något inte uppfyller den prestanda vi vill åstadkomma, återkommer de alltid med förbättringsförslag eller meddelar vad som behöver åtgärdas innan installationen sker. De kan även komma ut till vårt testcenter för att utföra service eller leverera material. Ibland händer det att det sker förändringar på kort tid och TechTribe är mycket flexibla, förklarar Mattias Ärnekvist.

Yara Marine Technologies och TechTribe har under många år arbetat fram en arbetsprocess tillsammans för att långsiktigt kunna säkra leveranser, men även för att förbättra och effektivisera ritningar och konstruktioner.

– Vi har kontinuerliga möten där vi pratar om hur vi i framtiden kan bli bättre – både som beställare och leverantör. Det betyder mycket för oss. Att förbättra och förenkla gör det smidigare och mer effektivt i alla led och för alla, säger Mattias Ärnekvist.

Resultat

Elskåpen som TechTribe levererar finns på många olika fartyg runt om i världen och är en del av Yara Marine Technologies scrubbersystem som renar vatten och bidrar i arbetet för att skapa en renare, avgasfri, miljö. Med allt högre ställda krav, genom lagar och regler, på fartygens utsläpp – krävs det också högre prestanda på elskåpen för att säkerställa reningssystemens funktionalitet.

– För oss är det viktigt att inte bara leverera i tid, innan containern lämnar hamn, utan även att installationen är korrekt. Det kräver att man har förståelse för vårt vattenreningssystem och är service minded samt lösningsfokuserad. Det är TechTribe. De är bara ett telefonsamtal bort, på riktigt. Det är viktigt i vårt vardagliga arbete men också framåt, eftersom vi måste hela tiden förbättra våra system. Jag värdesätter det goda samarbetet vi har, avslutar Mattias Ärnekvist.

Om Yara Marine Technologies

Yara Marine Technologies levererar kompletta utsläppskontrollsystem för SOx-rengöring till det marina segmentet. Företaget grundades 2014 efter att företaget Green Tech Marine värvades av företaget Yara International ASA. Företaget är en föregångare inom teknikindustrin för utsläppsminskningar och kan leverera lösningar oavsett fartyg- och motortyp. Yara Marine Technologies har sitt huvudkontor i Oslo, Norge, och har kontor i Sverige samt Kina.

Kontaktperson:
Mattias Ärnekvist, avdelningschef el och automation, Yara Marine Technologies