Stora Teatern

Stora Teatern är Göteborgs scen för svenska och internationella gästspel. Här upplever publiken allt från nycirkus till världsmusik-konserter och filosofiska samtal. Den konstnärliga verksamhets drivs i regi av Göteborgs Stads kulturförvaltning och den anrika byggnaden, som invigdes redan 1859, förvaltas av Higab.

 

Utmaning

  • Huset vi arbetar i är från 1859. Det befintliga motordrivna RÅ-systemet, 37st vinschar med tillhörande linor, lingångar, brythjul och RÅ-rör dvs. de stänger i taket ovan scenen i vilka kulisserna hänger och kan hissas upp och ner, var inte fullt lika gammalt men i alla fall av äldre modell. De bestod av ett system där både motor och broms drevs av hydraulik. Ett föråldrat system som var i stort behov av att byta ut styrsystem och byta ut hydrauldrift till eldrift för att optimera funktionaliteten, säger Stora Teaterns tekniske chef Martin Stigebrandt.

 

Utmaningarna med arbetet, som pågått sedan 2014, var många. Det befintliga RÅ-systemet bestod av utdaterade komponenter och att hitta motsvarande delar att ersätta dessa med visade sig vara svårt då de inte längre fanns tillgängliga på marknaden. Uppdateringen av komponenter i utrustningen krävde dessutom anpassning till dagens regelverk, vilket systemet inte ursprungligen var byggd för att stötta.

 

Arbetet på Stora Teatern innebar även logistiska utmaningar. Att förhålla sig till och arbeta i ett hus med bevarandeskydd, i en skyddsmiljö, är inte helt enkelt. Utan tillgängliga lösningar för att förflytta utrustningen blev även arbetsmiljön en utmaning.

 

Lösning

Under det långa projektet har ett flertal prövningar, både baserat på utgångläget med icke-befintliga motsvarande produkter och andra logistiska utmaningar, stötts på.

 

  • TechTribe bar med sig en enorm kunskapsnivå in i projektet och har sannerligen varit kreativa och flexibla. Vi gav dem vår manual och förklarade att denna låg till grund för det produktionstekniska kravet. Eftersom RÅ-systemet bestod av ett befintligt system med svårersättliga enheter, har de fått leta reda på olika beståndsdelar och sammansatt dessa till komponenter att ersätta med, berättar Martin.

 

Utöver att göra speciallösningar för att sätta ihop befintlig vinsch och hydraulbroms med ny motor och växellåda samt extra broms så innebar arbetet på Stora Teatern också att ta fram ett nytt styrsystem. Man ersatte ett utdaterat elektroniskt system med ett datoriserat styrsystem och en huvuddator som möjliggör programmeringsmöjligheter.

 

Resultat

  • TechTribe besitter ett utomordentligt produktfokus, i kombination med väldigt djup kompetens. De har varit lojala maskinen och projektet på ett säkert och kvalitativt sätt. De har haft ett genuint intresse i att det skall bli en produkt som fungerar – trots alla hinder de stött på under arbetets gång. Det har varit tryggt att arbeta med TechTribe som levererar en lösning de kan stå för och inte lämnar förrän lösningen är komplett. Den yrkesstolthet som råder ligger till grund för det oerhört professionella, lösningsfokuserade och effektiva arbete de genomfört hos oss, säger Martin. 

Martin Stigebrandt, Teknisk Chef på Stora Teatern.