Essity

Utmaning

På Essity tillverkas bland annat ett unikt papper som kallas Airlaid. Essitys papper skiljer sig från andra Airlaid-produkter eftersom de har en speciell blandning av fibrer. Därför tillverkar de endast papper till sin egen produktion av tvättlappar och tvättvantar under varumärkena TENA, Tork och Libero. 

– Tillverkningen sker i vår fabrik som ligger i ursprungslokalerna i Mölnlycke, där Essitys historia en gång började. Vi är en liten fabrik inom företaget med bara ca 40 medarbetare som jobbar i treskift Våra maskiner producerar ungefär 1 miljon produkter per dygn , berättar Dragorad Vasic, maskinchef på Essity.

En av tillverkningsmaskinernas många uppgifter är att säkerställa att rätt antal tvättlappar produceras per förpackningsenhet. När Essitys maskinchef Dragorad Vasic upptäckte att två maskiner  faktiskt räknade fel, förstod man snabbt att det rörde sig om ett maskintekniskt problem och därmed svårighet att säkerställa produktionen. 

 

Lösning

TechTribe (fd SevabConcept) har varit leverantör till oss i över tolv år nu, både vad gäller kompletta lösningar men också mindre delprojekt, berättar Dragorad. De har också varit leverantör till andra fabriker inom Essity-sfären runt om i världen. Det kändes därför naturligt att fråga TechTribe om de kunde hjälpa oss ta fram en lösning på vår problem. 

Generellt vänder vi oss till TechTribe i utvecklingsprojekt för att säkerställa höjd maskinsäkerhet och uppdatering av våra system, säger Dragorad. 

När TechTribe klev in genom dörrarna till fabriken i Mölnlycke var huvuduppdraget att lösa maskinernas felräkning. Snart visade det sig dock att elsystemens prestanda inte var tillräckligt god. Lösningen blev därför istället ett nyckelfärdigt koncept för att delsuppnå förväntad kapacitet och samtidigt lösa felräkningsproblemet. På så sätt kunde man även säkerställa Essitys krav, rutiner och regler gällande fabriksmaskiner. 

I steg två byggde TechTribe om maskinens elsystem och bytte ut tillhörande delar, såsom kablar och skåp. Avslutningsvis gjordes en uppgradering och inkörning samt slutjustering av maskinerna. 

– Vi kollade på flera lösningar från andra leverantörer men TechTribes förslag var unikt och anpassat utifrån vårt problem, våra behov och vår verksamhet. Denna lösning passade oss utmärkt, berättar Dragorad.

Resultat

Maskinerna räknar äntligen helt rätt igen, men lösningen har även stabiliserat maskinernas prestanda under tillverkningen och framförallt har säkerhetsnivån på alla maskindelar höjts.

– Det är jätteviktigt att våra maskiner uppfyller våra säkerhetskrav. Därför är det en trygghet för oss att arbeta med TechTribe eftersom de känner vår verksamhet och våra interna riktlinjer. Vi känner varandra väl, talar samma språk i form av facktermer och vi har en gemensam historik i tidigare genomförda samarbeten. Vår upplevelse är att TechTribe har kompetens, är smidiga att arbeta med och mycket hjälpsamma. De ställer alltid upp när vi behöver dem!

Om Essity

Essity är ett globalt hygien- och hälsobolag som ökar människor välbefinnande genom produkter och tjänster. Företaget tillhörde tidigare SCA som grundades 1929, medan deras hygienexpertis har anor från 1849. Försäljning sker i cirka 150 länder under varumärken som TENA, Tork, Libero och Libresse. Essity har omkring 46 000 medarbetare varav cirka 40 är anställda på fabriken i Mölnlycke, strax utanför Göteborg.

Kontaktperson:
Dragorad Vasic, fabrikschef på Global Manufacturing, Essity